Logopedie Tollembeek

DE LOGOBEEK

Welkom! De Logobeek is een logopediepraktijk gevestigd in Tollembeek (Galmaarden), opgericht door Katja Rombaut. U kan gerust contact opnemen voor een plekje op de wachtlijst.

Mijn telefoon nummer

+32 486 02 19 49
Logopedie in Tollembeek

Waarvoor kan u bij mij terecht ?

Mijn expertise ligt voornamelijk in het diagnosticeren en behandelen van leer- en taalstoornissen. Daarnaast sta ik ook open om kinderen met een cognitief vertraagde ontwikkeling te begeleiden. U kan ook bij me terecht voor een moedertaalanalyse in het Frans.

Logopedisch parcours

Wie ben ik ?

In 2017 studeerde ik af als logopediste aan de Hogeschool Gent. Hierna volgde ik de Bachelor-na-Bachelor opleiding “buitengewoon onderwijs”. Tijdens deze opleiding deed ik heel wat ervaring op bij kinderen met een mentale beperking. Na mijn opleidingen startte ik in juni 2018 als zelfstandige logopediste in een groepspraktijk. Ik combineerde dit steeds met jobs in het onderwijs nl; als logopediste in het buitengewoon onderwijs type basisaanbod (kinderen met leerstoornissen en/of lichte mentale berperking), als CLB-medewerker, als ondersteuner en momenteel als zorgleerkracht. Ik heb mij in de verschillende onderwijsdomeinen verdiept en verschillende rollen al ervaren. Wat mij het meeste drijft is zorg bieden aan de kinderen met verschillende noden, in samenwerking met hun omgeving en oog op hun toekomst.

Years experience
Logopedische bijscholingen

Hoe blijf ik up-to-date met de veranderingen in de logopedie ?

Persoonlijk vind ik het zeer belangrijk om mijn kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Hiervoor volg ik jaarlijks studiedagen, vormingen en het jaarlijks VVL-congres. Ik ben dan ook lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL). Dit is de wettelijk erkende beroepsvereniging voor Vlaamse logopedisten.

Gevolgde bijscholingen

Kinderen met dyslexie en vreemde talen

Sprankel, 2016

Symposium taal en geheugen

IdeaLOGO, 2016

VVL-congres

2019

Therapiemateriaal bij ontwikkelingsdysfasie

SIG, 2019

Taaltherapie bij meertalige kinderen

Thomas More, 2020

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20

SIG, 2022

Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school

SIG, 2022

VVL-congres

2022

Lezen en spellen met Taal in Blokjes

SIG, 2023

Praktijkdag dyslexie – Dit lees je goed !

SIG, 2023

VVL-congres

2023

Cursus Moedertaalanalyse – Taalbrug

Thomas More, 2023

VVL-congres

2024

Interactieve dag rond spelmateriaal

VVL, 2024

lo-go-pe-dis-te
(de; v; meervoud: logopedistes, logopedisten)
[1] Iemand die niet van iedereen dezelfde ster kan maken, maar ze wel allemaal kan laten schitteren.